Tag debian

password impronunciabili

AuW0phae oHee5ee6 jo5Vai3r du5Ruvah Pu0thi1e Thia5goh iene9EiC euD6ie5n uo2Feiph Vu8ethai meego8Ah eiHie9wo Aengei8a neecu8Oo Iudaeg2d DooJoh4x Atoh6ko6 bei5Feid Ieneoy6i yaa9Eish ZoZa0ueP thiePoT3 Iem7meiL Aephies9 … Questo è un esempio di quello che riesce a fare pwgen, che mi rendo conto…